အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕တဲ့ေနေသာ ကေလးမ်ားအတြက္

ိမိကေလးအတြက္ဘယ္နားၾကားကိရိယာ က အေကာင္းဆံုး ျဖစ္မလဲ။

ေမြးကင္းစ ကေလးေတြဟာ အခုမွအသံစၾကားမွာမုိ႔သူတုိ႔အတြက္ပါတ္၀န္းက်င္က အသံအားလံုး အေရးႀကီးပါတယ္။ ကေလးတပ္ဆင့္မယ့္နားၾကားကိရိယာဟာ ပါတ္၀န္းက်င္က အသံအားလံုးကို ျမွင့္ေပးႏုိင္မယ့္ ၾကားႏုိင္မယ့္ကိရိယာေကာင္း ျဖစ္ရပါမယ္။ၿပီးေတာ့ဆူညံတဲ့ပါတ္၀န္းက်င္မွာလည္း စကားေျပာသံ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ၾကားႏုိင္ေအာင္ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ရပါမယ္။ တပ္ဆင္တဲ့အခါ သက္ေတာင့္သက္သာရွိၿပီး အၾကမ္းလည္းခံ ၊ function လည္း သိပ္မရႈပ္တဲ့ဟာမ်ိဳးမွသာ ကေလးကို ေစာင့္ေရွာက္တဲ့သူက အလြယ္တကူဂရုစုိက္ေပးလုိ႔ရမွာပါ။တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ နားၾကားကိရိယာ ထုတ္လုပ္သူေတြက ကေလးအတြက္သီးသန္႔ထုတ္တဲ့နားၾကားကိရိယာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ - Phonak’s SKY and GN Resound’s UP SMART.

ကေလးေတြရဲ႕ နားဟာလည္း ကေလးအသက္ႀကီးလာတာနဲ႕ အမွ် အရြယ္အစား ႀကီးလာတာျဖစ္လုိ႔နားေနာက္မွာ တပ္ဆင္တဲ့ နားၾကားကိရိယာ (BTE) နဲ႕ ျဖဳတ္တပ္လုိ႔ရတဲ့ နားပံုစံတု ကို တြဲဖက္သံုးသင့္ပါတယ္။ ဒါမွ ကေလးႀကီးလာရင္ ကိရိယာ ေနာက္တစ္ခု ထပ္ ၀ယ္စရာမလုိပဲ နားပံုစံတုကို ေျပာင္းလုိက္ရံုပါပဲ။