ဘယ္လုိအကူအညီရယူမလဲ

သင္နားမၾကားရတာလုိ႔စိတ္ဓာတ္က်ေနပါသလား။

ကုသမႈ႔မျပဳတဲ့ နားမၾကားေရာဂါ နဲ႕ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း ဆက္ႏြယ္ေနေသာ္လည္း လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သတိမျပဳမိၾကပါ။ ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ျပဳလုပ္သမွ် နားမၾကားရေတာ့ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ မလုပ္ႏုိင္လုိ႔ ပိုၿပီး စိတ္ညစ္လာတတ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ သင္ဟာ နားမၾကားလို႔ စိတ္ညစ္ေနတယ္ဆုိရင္ အနည္းဆံုး စိတ္က်ေရာဂါ မျဖစ္ေအာင္ ကုသလုိ႔ရတယ္ဆုိတာ ယံုၾကည္ထာပါ။

ပထမဆံုး နားေရာဂါရွိေနၿပီထင္ရင္ အနီးစပ္ဆံုး နားစမ္းသပ္ခန္းကို သြားၿပီး ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပါ။တကယ္လုိ႔ သင္ကိုယ္တုိင္ စိတ္၀င္တစား အားကိုးရွာတဲ့သူေတြဟာ စိတ္က်ေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်နည္းပါတယ္။

တကယ္လုိ႔ သင္ဟာ နားၾကားကိရိယာ (သို႔) အတြင္းနားအစားထုိး ကိရိယာတပ္ဆင္ၿပီးသားဆုိရင္ေတာ့ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ စကားေျပာကုထံုး ကုသသူနဲ႕ ျပသပါ။စကားေျပာကုထံုးပညာရွင္ က သင္တပ္ဆင္ထားတဲ့ ကိရိယာကုိ အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ၿပီး လူမႈ႔ပါတ္၀န္းက်င္မွာ တစ္ဦးတည္း ရဲရဲ၀င့္၀င့္ ရပ္တည္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။

.ျဖစ္ႏုိင္ရင္ မိမိလုိပဲ ျဖစ္ေနသူမ်ားနဲ႕ ေတြ႔ဆံုၿပီး အေတြ႕အႀကံဳ ၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ဖလွယ္ၿပီး ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိဆီ ဆက္သြယ္ၿပီး ထုိအသင္းအဖြဲ႔မ်ားအေၾကာင္း စံုစမ္းႏုိင္ပါတယ္။