အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕တဲ့ေနေသာ ကေလးမ်ားအတြက္

မိမိရင္ေသြးအတြက္စိုးရိမ္စိတ္မ်ား

အၾကားအာရံုခ်ိဳ႔တဲ့ေသာ မိမိရင္ေသြးအတြက္ စိတ္ပူပန္ေၾကာင့္ၾကမႈ႔ေတြ ရွိေနမယ္ဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ နားလည္ပါတယ္။မိဘမ်ား အခ်ိန္မေရြး လာေရာက္ေဆြးေႏြးလို႔ ရပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ မိဘအခ်င္းခ်င္း အေတြ႕အႀကံဳ ဖလွယ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။