နားထဲမွာ အသံတစ္ခု အၿမဲၾကားေနျခင္း

နားအူျခင္း (Tinnitus) အတြက္ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပရင္ ဘာေတြ ေမွ်ာ္လင့္ထားမလဲ။

ပထမဆံုး နားစမ္းသပ္ရာတြင္ စၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ပံု ၊ အသံစမ္းသပ္မႈ႔မ်ားနဲ႕ လုိအပ္ရင္ အျခားေသာ ကုသမႈ႔ေတြ ရယူရပါမယ္။အကယ္၍ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြ တစ္ခုခုျဖစ္ေနမယ္ ဆုိရင္ ကုသမႈ႔မစခင္မွာ နား ႏွာေခါင္း လည္ေခ်ာင္း အထူးကုဆရာ၀န္ နဲ႕ အရင္ဆံုး ျပသဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

  • ရုတ္တရက္နားမၾကားေတာ့ျခင္း
  • တစံုတခု နဲ႕ ထိခုိက္မိျခင္း
  • သူမ်ားေတြထက္ပိုၿပီး အသံအက်ယ္ႀကီး ၾကားေနရျခင္း
  • လည္ပင္း ႏွင့္ဦးေခါင္းတြင္ထိခိုက္မိျခင္း
  • နားျပည္ယို ေယာင္ရမ္းျခင္း
  • ေခါင္းခ်ာခ်ာလည္မူးျခင္း