ဘယ္လုိအကူအညီရယူမလဲ

နားၾကားကိရိယာ အသစ္ ဘယ္ေတာ့ ေျပာင္းသင့္လဲ?

နားၾကားကိရိယာသည္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားျဖစ္တာမုိ့ တျခားပစၥည္းေတြလုိပဲ ပ်က္စီးႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြက ၅ ႏွစ္ကေန ၇ ႏွစ္ၾကားေလာက္ အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕က ပုိၾကာေအာင္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း အသံုးျပဳႏုိင္ၾကပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ နားၾကားကိရိယာသက္တမ္းက တပ္ဆင္ထားတဲ့ အစိတ္အပိုင္းရဲ႕ အရည္အေသြးရယ္ အသံုးျပဳထားတဲ့ ပစၥည္းပိုင္းနဲ႕ အသုးျပဳသူရဲ႕ ဂရုစုိက္မႈႈ႕အေပၚ မူတည္ပါတယ္။ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္လည္း နားၾကားကိရိယာအသစ္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္သင့္ပါတယ္။


  • နားၾကားကိရိယာအေဟာင္းျပင္တဲ့ စရိတ္က အသစ္၀ယ္တာထက္ ပိုကုန္က်ေနလွ်င္
  • လက္ရွိသင္အသံုးျပဳေနတဲ့ နားၾကားကိရိယာ အမ်ိဳးအစား က ဟုိးအရင္တုန္းက Model ျဖစ္ၿပီး အပုိပစၥည္းထပ္၀ယ္လုိ႔ မရေတာ့လွ်င္
  • သင့္ရဲ႕ နားၾကားစြမ္းရည္က ပုိမုိေလ်ာ့လာၿပီး ပုိမုိအားေကာင္းတဲ့ နားၾကားကိရိယာ လုိလာလွ်င
  • သင္ အလုပ္ေနရာေျပာင္းၿပီး လက္ရွိနားၾကားကိရိယာနဲ႕ မၾကားရေတာ့ပဲ ပိုမုိ အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ ကိရိယာ လိုလာလွ်င္
  • အသစ္ အသစ္ေသာ နည္းပညာေတြနဲ႕ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ နားၾကားကိရိယာကို လုိခ်င္လွ်င္ ျဖစ္ျဖစ္ ေျပာင္းလဲရပါမယ္။တစ္ခ်ိဳ႕နားၾကားကိရိယာေတြဟာ smart ဖုန္းနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး တုိက္ရုိက္စကားေျပာႏုိင္တာမ်ိဳးအထိ တုိးတက္လာပါၿပီ။